top of page
הטיפול המקוון

במה דומה לטיפול רגיל ?

 

.קביעות הפגישות יום ושעה זהים בכל שבוע שיש לעמוד בהם כדי שנוכל להפגש 

 

הגעה וסיום אתם אלה שאחראים על ההגעה למפגשים. הילד או אתם יוזמים את הקשר (שולחים הזמנה בzoom או בgoogle duo  או מתקשרים בוואטסאפ) בתחילת הפגישה ואילו אני אחראית לדאוג שנסיים בזמן.

הכנה מתרימה  לשתף את הילד למה חשבנו שטיפול כזה יעזור לו עכשיו , להראות לו את החדר המיועד למפגש

 (כדאי אם ניתן לשתף אותו בבחירת החדר ) . להסביר לו שאני רואה גם חלקים מהחדר בו נמצא ולאפשר לו לבחור (במידת הניתן ) מה מתאים לו שאראה ומה לא.  להסביר איך מתפעלים את אמצעי התקשורת.

שמירה על הפרטיות – חדר הטיפול מספק פרטיות בהיותו חדר נפרד עם דלת שנשארת סגורה במהלך המפגש כולו  מסמנת שאין להכנס ולצאת כרגע מהחדר. גם בטיפול המקוון יש למצא מקום בבית בו יש דלת שאפשר להשאיר

סגורה במהלך כל המפגש . ניתן גם לספק לילד אוזניות 

 

שמירה על הרצף להשתדל עד כמה שניתן שבכל המפגשים יעמוד לרשות הילד אותו חדר . כפי שחדר הטיפול הוא תמיד אותו חדר 

יחסים של אמון – תנאי לטיפול משמעותי  ככל שיחסי האמון הנוצרים ביני לבין הילד חזקים יותר כך מתאפשרת עבודה משמעותית יותר.  לחלק מהילדים לוקח זמן ללמוד את "השפה הדיגיטלית"  ולפעמים עלינו לשחזר את יחסי האמון שכבר נוצרו בטיפול. מציעה לעודד את הילדים להתנסות במספר מפגשים לפני שהם מחליטים אם זה בכלל מתאים להם.

הפגישות הן בתשלום : לאור המצב הכלכלי הכללי העלות תהיה 250 במקום 350

במה טיפול מקוון שונה מטיפול רגיל ?
 

חיבור לאינטרנט על הילד להיות מצוייד באמצעי תיקשורת שעומד לרשותו לאורך כל הפגישה : מחשב או טלפון נייד.יש לוודא לפני הפגישה שהמכשיר תקין, שהחיבור לאינטרנט עובד . כך שאוכל לשמוע ולראות  אותו כמה שיותר ברור .

 תדירות התקשורת שלי אתכם ההורים לרב נקיים שיחה קצרה לפני המפגש ולאחריו. 

זמן הפגישה מחלק מהילדים סוג כזה של פגישה תובע מאמצים גדולים בהרבה מפגישות טיפול פנים אל פנים. לחלק מהם יספיקו 20 דק' וחלק צריכים את כל 45-50 הדק' כמו במפגש רגיל. יש ילדים שמשך הזמן לו הם זקוקים משתנה  מפגישה לפגישה.

הפיתוי לשחק משחקי מחשב – יש לתאם עם הילדים שבמהלך הפגישה לא יוכלו להשתמש במשחקים כאלה.

הגנה על חיסיון הפגישות:  

אני מבטיחה לדאוג לחיסיון בכל החלקים שבאחריותי : אני לא מקליטה את השיחה או עושה שימוש בלתי ראוי בחומרים מתוכה. מבקשת את הסכמתכם  לשמור על חיסיון הפגישה מהצד שלכם.

bottom of page