top of page

הדרכת הורים

אנו נכנסים לתפקיד המורכב של ההורות כמעט תמיד ללא הכנה מוקדמת, ללא הכשרה מספקת, וללא כל הידע הנדרש. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בילד עם צרכים מיוחדים. בצד הרגשות החיוביים שמביאה עימה ההורות, עולים גם לא מעט חששות, בלבול, חוסר אונים ואפילו כעס לנוכח הקושי לשאת באחריות הכבדה ולמלא אחר המטלות והדרישות שמציבה בפנינו ההורות. עד מהרה עלינו ללמוד, לקבל ולהשלים עם הפערים בין הציפיות הגבוהות מעצמנו כהורים ולוותר על מיתוס ההורה והילד המושלמים.


ההורות אם כן, מלווה לעיתים קרובות בקונפליקטים ובהתלבטויות קשות ומעוררת שאלות וספקות. מנסיוני, לעיתים נדרש תהליך קצר וממוקד של הדרכת הורים על מנת לחזק את הביטחון של ההורים ביכולת שלהם להתמודד עם קשיים ובעיות נורמטיביות.

עבורי המפגש בין הילד למבוגר ובין המבוגר לילד (גם זה שבתוכו) היא סיבה מצוינת לקום בבוקר

לפעמים אני פשוט מתרגמת מ "ילדית" (שפה של ילדים, כולנו דיברנו בה פעם - רק שזה היה מזמן ושכחנו  ) ל"מבוגרית" (שפה שלנו הגדולים ) והפלונטר נפתר 

לפעמים אני מסייעת להורים למצא בתוכם את "האני מאמין ההורי" שלהם ומשם ברור להם כיצד לפעול 

לפעמים נדרש מעט ידע פסיכו- חינוכי כדי להבהיר את התמונה ולסייע להורים להתמודד 


מתי נכון לפנות ולקבל עזרה וייעוץ מקצועי?
כאשר הורים חשים לאורך זמן אובדי עצות, חסרי אונים, מותשים, כועסים, מבולבלים, במתח קבוע, כדאי לשקול פנייה לייעוץ. לאחר הערכה הראשונית של המצב, עשוי המטפל להמליץ על הדרכת הורים בלבד או על טיפול דיאדי, סוג טיפול משפחתי המערב את ההורים והילד וכולל בתוכו גם מפגשי הדרכת הורים.
box-4-2.jpg
bottom of page